Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluşu, birleşme ve satın almalar (M&A), özel detaylı inceleme (due diligence), şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıklarının yapılması, şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın özellikle joint venture, ortaklar arası sözleşmeler, hisse satış sözleşmeleri, kredi ve kira sözleşmelerinin hazırlanması konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İş Hukuku

İş sözleşmeleri, sorumluluk ve borçların belirlenmesi, işten çıkarma, emeklilik, iş kazaları, sosyal güvenlik primi teşvik ve destekleri, İş ve Sosyal Güvenlik Kanun’ları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Risk analizi yapılması, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, gayrimenkul projelerine ilişkin ticari kontratların pazarlığı, gözden geçirilmesi ve hukuki yapılar hususunda hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, pazarlığı, sorumluluk ve borçlar konusunda bilgilendirme, ihtilaf çözümlerinde hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Özelleştirmeler

Hukuki görüşlerin sunulması, ihale dosyalarının ve dokümanlarının hazırlanması, imtiyaz sözleşmeleri ve işletme hakkının devri gibi özelleştirme işlemleri için her türlü belge ve sözleşmenin hazırlanması, pazarlığının yapılması ve özelleştirme işleri konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, ilgili vergi mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin işlemlerine karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde dava açılması ve sürecin takip edilmesi ve dava sonrası işlemlerin takibi konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer sınai hakların korunması konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Dava Takibi, Tahkim ve Uzlaşma

Dava takibi, tahkim ve uzlaşma konularında ulusal ve uluslararası müvekkillerimize hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

İflas erteleme, borçların tahsili, iflas ve tasfiye konularında hukuki hizmetler ve danışmanlık sağlanmaktadır.

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, vesayet, evlilik sözleşmesi ile mal rejiminin belirlenmesi, soy bağının kurulması, nafaka ve tazminat konularında hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Miras Hukuku

Miras yoluyla intikal acheter viagra eden mallara ilişkin terekenin açılması, veraset ilamı, vasiyetname, mirasın reddi ve sair miras hukukuna ilişkin konu ve davalarda hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Kişiler Hukuku

Kişiler hukukundan kaynaklanan hak ve fiil ehliyetine ilişkin sorunlar, ergin kılınma ve ayırtım gücüne, hısımlık ve yerleşim yerine ilişkin talep ve anlaşmazlıklar ve özellikle kişilik hakkı zedelenen kişinin bu hakkının korunması, ad üzerindeki hakkın korunması gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak hukuk hizmetleri ve danışmanlığı sunulmaktadır.

Tüketici Hukuku